mathboard

MathBoard – procvičování matematiky

25. 02. 2013, vytvořil: Libor Klubal.

Jedna z nejlepších aplikací na procvičování matematiky na obou stupních základní školy. Aplikace nabízí obrovské možnosti nastavení a hlavně možnost sdílet nastavení přes mail nebo přes iTunes (to jsem nezkoušel), takže si děti mohou stáhnout veškeré nastavení jedním kliknutím.

Nastavení (vyberu to nejhlavnější):
Počet příkladů pro zkoušení
Operátory (+, -, x, /, x2, x3, odmocniny)
Obor čísel
Typ rovnice (1+1=x, x+1=1,1+x=2)
Kolika ciferná čísla se mají procvičovat (dvojciferná s jednocifernýma apod.)

Další (pro mne) nesporonou výhodou je možnost jednoduše odeslat výsledky na mail. Moji prvňáčci to pochopili během chvilky.
Při počítání příkladů mohou děti využít „tabuli“, která se dá vysunout buď z boku nebo zespodu a vypočítat (znázornit si) příklad zvlášť.

Krom klasického počítání mohou děti hrát také matematické pexeso (3+4, hledají 7), porovnávat čísla, popřípadě doplňovat do příkladů operátory (+, -, x. /)

Článek převzat z webu autora s jeho souhlasem: http://www.i-school.cz