funkce1

Grafické řešení rovnic

15. 12. 2012, vytvořil: Libor Klubal.

Grafické řešení rovnic představuje jednu doplňujících částí učiva. K procvičení lze efektivně použít aplikaci Equation, díky níž odpadá zdlouhavé a mnohdy nepřesné vykreslování grafu. Tato aplikace je zdarma a umožňuje velmi rychlé vykreslení grafu lineární, kvadratické a kubické funkce.

Před vlastním použitím iPadu musí žáci znát princip řešení a musí umět upravit rovnici do základního tvaru. V rámci procvičování pak do sešitu upraví rovnici na základní tvar a v iPadu provedou grafické řešení.

Aplikace Equation dokáže dosazovat členy a, b, c a d z intervalu <-5;5> – s tím je nutné počítat při sestavování příkladů k procvičení.

Pro obdobnou aktivitu lze použít aplikaci Quick Graph, která toto omezení nemá, je však mírně složitější na ovládání.

funkce1