Tipy pro iPad


tip #007 – Vytvoření složky v iPadu

slozka

Aplikace na ploše lze jednoduše třídit do složek. Složku vytvoříte jednoduchým postupem – přidržíte prst na ikoně aplikace a až se ikona začne „třepat“, přesunete ji na jinou ikonu. Když se obě ikony překryjí, dojde automaticky k vytvoření složky a obě aplikace budou v této složce uloženy.

Stejným způsobem si můžete do složek uspořádat i záložky ze Safari – jejich vytvoření bylo popsáno v tipu #001. Postup si můžete prohlédnout na krátkém videu.

Continue reading “tip #007 – Vytvoření složky v iPadu” »

tip #006 – Základní gesta

ukončení aplikace na iPadu

K jednoduchému ovládání iPadu napomáhají základní gesta, kterými se také iPad liší od ostatních tabletů. Jednoduchosti napomáhá zejména to, že není třeba trefovat se při ovládání do miniaturních ikonek (například při zavírání aplikace). Využitím nadefinovaných pohybů prstu či prstů na obrazovce iPadu bude ovládání hračka. Podívejte se, která základní gesta je dobré znát…

Continue reading “tip #006 – Základní gesta” »

tip #005 – Nastavení Seznamu v aplikaci Email

email

Dnes si ukážeme jak nastavit seznamový emailový účet. Ten neprobíhá automaticky jako například účet Gmail, Yahoo apod. V dřívějším tipu byl ukázán postup zřízení emailového účtu. Začátek je tedy stejný. Zvolíme Nastavení (ozubené kolečko),  pak Pošta, kontakt, kalendáře. Continue reading “tip #005 – Nastavení Seznamu v aplikaci Email” »

tip #004 – Rychlá fotka

ios7_camera_logo

iPad umožňuje práci s aplikací Fotoaparát, aniž bychom přístroj samotný museli odemknout přejetím prstu po displeji a dotykem prstu otevřeli aplikaci.  Continue reading “tip #004 – Rychlá fotka” »

tip #003 – Nastavení Gmailu v aplikaci Mail

email

Nastavení emailového účtu v aplikaci Mail je jednou z prvních aktivit, kterou byste na novém iPadu měli provést. Téměř každá aplikace, která umožňuje sdílení dokumentů, je s Mailem neodmyslitelně spřažena.

Continue reading “tip #003 – Nastavení Gmailu v aplikaci Mail” »

tip #002 – Snímek obrazovky na iPadu

camera

Na iPadu můžete kdykoliv vyfotit obsah obrazovky. Snímek vytvoříte současným stiskem tlačítka na přední straně (Home button) a vypínacího tlačítka na pravé horní straně iPadu. Obrázek se automaticky uloží do alba Fotoaparát. Pokud používáte fotostream, máte snímek k dispozici na všech svých zařízeních. Umístění tlačítek vidíte na následujícím obrázku. Continue reading “tip #002 – Snímek obrazovky na iPadu” »

tip #001 – Záložka v Safari

safari_ikona

Na internetu je obrovské množství zajímavých stránek, ale většinou je těžké si všechny adresy zapamatovat. Řešením je používat záložky, tedy rychlé odkazy na stránky, které si označíte. V prohlížeči Safari na iPadu si můžete vytvořit klasickou záložku, nebo ikonu na plochu. Záložky najdete vlevo od adresního řádku a můžete je organizovat i do složek. Ikony na ploše se chovají jako aplikace, můžete si je ale libovolně pojmenovat.

Postup vytvoření je jednoduchý, určitě napoví obrázek. Continue reading “tip #001 – Záložka v Safari” »